Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk a literatura se sdruženým studiem Řecká a latinská studia se specializací Dějiny antické civilizace

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti pro profesionální působení v oboru. V oblasti literárněvědné je jeho vzdělání univerzální, takže se může pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře. V oblasti jazykovědné získává hlubší porozumění aspektům ovlivňujícím úspěšnou a funkční komunikaci a také vývoji jazyka.

Absolvent dosáhl solidní úrovně jazykové kompetence ve starořečtině a latině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí antických dějin a kultury a je metodologicky vyškolen v odborné historicko-filologické práci.