Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk a literatura se sdruženým studiem Historie - české dějiny v evropském kontextu

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti pro profesionální působení v oboru. V oblasti literárněvědné je jeho vzdělání univerzální, takže se může pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře. V oblasti jazykovědné získává hlubší porozumění aspektům ovlivňujícím úspěšnou a funkční komunikaci a také vývoji jazyka.

Absolvent získal vědomosti o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji především české společnosti. Podle povahy druhého oboru se uplatní jako vědecký pracovník či popularizátor vědeckých poznatků v oboru a v oborech příbuzných, ve vědeckých a kulturních institucích, ve státní správě apod.