Charles Explorer logo
🇨🇿

Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolventi specializace Severoamerická studia umějí shromáždit, vyhodnotit a interpretovat data související s historií a současností Spojených států amerických, Kanady a Mexika, a to se zaměřením na vnitropolitická témata, ekonomiku, sociálně-kulturní problematiku, transformační trendy a vnější kontext jejich vývoje včetně integračních trendů v severoamerickém prostoru a transatlantických vazeb, tato témata kvalifikovaně diskutovat v akademické i neakademické praxi.