Charles Explorer logo
🇨🇿

Teritoriální studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu Teritoriální studia disponuje kvalitní, mezinárodně srovnatelnou multidisciplinární průpravou. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a kvalifikovaně komentovat problematiku daného teritoria. Vyznačuje se nadstandardními jazykovými znalostmi zdokonalovanými během pobytů na předních zahraničních univerzitách.

Prostřednictvím praktických stáží si absolvent tohoto studijního programu již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější zaměstnání. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.