Charles Explorer logo
🇨🇿

Hispanistika se sdruženým studiem Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací, které předpokládají výbornou znalost španělského jazyka nebo všeobecnou jazykovou kompetenci.

Absolvent má základní znalost dánštiny / norštiny / švédštiny na úrovni B2 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.