Charles Explorer logo
🇨🇿

Hispanistika se sdruženým studiem Italianistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací, které předpokládají výbornou znalost španělského jazyka nebo všeobecnou jazykovou kompetenci.

Absolvent ovládá italský jazyk na úrovni C1. Má základní teoretický vhled do fungování cizího jazyka a orientuje se v literárněvědných pojmech. Má solidní přehled o dějinách italské literatury a je obeznámen se základními etapami italských dějin. Má též určitý vhled do reálií současné Itálie.