Charles Explorer logo
🇨🇿

Hispanistika se sdruženým studiem Portugalistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací, které předpokládají výbornou znalost španělského jazyka nebo všeobecnou jazykovou kompetenci.

Absolvent sdruženého studia má znalost psané i mluvené portugalštiny na úrovni C1, zná základy portugalské lingvistiky, literární teorie, dějin Portugalska a Brazílie, dějin portugalsky psaných literatur a reálií lusofonních zemí. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu zejména oborů lusobrazilská studia a iberoamerikanistika.