Charles Explorer logo
🇨🇿

Moderní poezie a teoretické přístupy

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700628

Sylabus

1. Základní přehled o kurzu, četba textu J. Starobinského "Memory of Troy" - viz připojený soubor

- otázky komparativního studia poezie v širší historické perspektivě; na 22. 2. si prosím kromě této studie přečtěte pasáže z Vergilia a Baudealirovu báseň Labuť / Le cygne;  2. Moderní poezie: Hamburger - Friedrich, vybrané pasáže

- možné přístupy k moderní poezii a jejímu vymezení; 3. Aktuální otázky - současné tendence v konceptualizaci poezie a lyriky, poezie v globálním věku, kognitivní přístupy, ekopoetika

Anotace

Seminář je věnován četbě teoretických textů o moderní poezii a básní, které je doplňují. V úvodních hodinách se budeme věnovat otázkám vymezení moderní poezie, později aktuálním otázkám spojeným se současnou teorií poezie.-Kurz je náročnější a primárně je určen studentům navazujícího magisterského studia.

Zájemce o účast prosím, aby si na první setkání přečetli text J. Starobinského (v souborech).