Charles Explorer logo
🇨🇿

Přístupy k regulaci jazyka

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700737

Anotace

Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v české jazykové kultuře. Jazyková situace (v České republice).

Jazykové chování, kultura jazykové komunikace. Normy komunikační, stylové, jazykové.

Spisovná čeština, její norma a kodifikace. Jazykový management, jazykové plánování a jazyková politika.

Jazykové právo. V průběhu semináře se pracuje i s konkrétním jazykovým materiálem.